CPU, Intel

CPU Intel Xeon E3-1245 V5 4 Core 8MB Cache 80W 3.5 - 3.9 Ghz. Socket 1151


Buy Xeon CPU Intel Xeon E3-1245 V5 4 Core 8MB Cache 80W 3.5 - 3.9 Ghz.

Rs.30,162

CPU Intel Xeon E5-1650 V4 6 Core 140W 15mb Cache 3.6 - 4 Ghz. Socket 2011-3

Buy Xeon CPU Intel Xeon E5-1650 V4 6 Core 140W 15mb Cache 3.6 - 4 Ghz.

Rs.51,756

CPU Intel Xeon E5-1620 V4 4 Core 140W 3.5 - 3.8 Ghz. Socket 2011-3

Buy Xeon CPU Intel Xeon E5-1620 V4 4 Core 140W 3.5 - 3.8 Ghz.

Rs.31,338

CPU Intel Xeon E5-2630 V4 10 Core 25mb Cache 85W 2.2-3.1 Ghz. Tray Socket 2011-3

Buy Xeon CPU Intel Xeon E5-2630 V4 10 Core 25mb Cache 85W 2.2-3.1 Ghz.

Rs.66,150

CPU Intel Xeon E5-2620 V4 8 Core DDR4 20mb Cache 2.1-3 Ghz. Box Socket 2011-3

CPU Intel Xeon E5-2620 V4 8 Core DDR4 20mb Cache 2.1-3 Ghz. Box Socket 2011-3

Buy Xeon CPU Intel Xeon E5-2620 V4 8 Core DDR4 20mb Cache 2.1-3 Ghz.

Rs.33,600

CPU Intel Xeon E5-2620 V4 8 Core DDR4 20mb Cache 2.1-3 Ghz. Tray Socket 2011-3

Buy Xeon CPU Intel Xeon E5-2620 V4 8 Core DDR4 20mb Cache 2.1-3 Ghz.

Rs.33,312

CPU Intel Xeon E5-2630 V4 10 Core 25mb Cache 85W 2.2-3.1 Ghz. Box Socket 2011-3

CPU Intel Xeon E5-2630 V4 10 Core 25mb Cache 85W 2.2-3.1 Ghz. Box Socket 2011-3

Buy Xeon CPU Intel Xeon E5-2630 V4 10 Core 25mb Cache 85W 2.2-3.1 Ghz.

Rs.56,712